روتیتر: ابهام در استحکام پل درياچه اروميه، موضوعي سياسي است
مجري طرح پل ميانگذر درياچه اروميه گفت: برخي در تلاش هستند با برخوردهاي سياسي در ايمني و استحکام پل شهيد کلانتري درياچه اروميه ابهام ايجاد و شيريني کار را از مردم سلب کنند.
روتیتر: این خبر به عنوان تست ارسال میگردد
خبر تست است و دارای توضیحات تست با یک متن مثالی محدود و در حد یک پاراگراف خبری ساده است.
صفحه 134 از 134  اول  قبلی   125    126    127    128    129    130    131    132    133    134