کد مطلب: 29652       
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۳ مهر ساعت 5:16
نسخه چاپی

در شورا و شهرداری یاسوج چه خبر است؟

بشارنیوز،محمدانصاری// مکرراً نوشتیم که در فرهنگ مردم ایران زمین سیستم و نظام شورایی در امور اجرایی نه تنها کارایی ندارد بلکه عاملی بازدارنده و اختلاف انگیز است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  سال 1357 و سرنگونی رژیم مستبد و دیکتاتوری دودمان پهلوی، انقلابیون با گفتمان ضد استبدادی و کاملاً ایدالیسم و آرمان خواهی سعی کردن در تدوین قانون اساسی روح و فرهنگ شورایی را حاکم تا جلوی خود کامگی ها احتمالی گرفته شود، غافل از اینکه در عمل و واقع، شورای عمل کردن در فرهنگ ایرانیان کار سختی است، مدتی بعد شورایی بودن رهبری را از قانون اساسی اصلاح ولی بر وجود  شوراهای اسلامی از ده تا استان و کشور  صحه گذاشتند ،در حال حاضر دوره پنجم این نهاد زمام امور شهر و شهرداری ها را بر عهده دارد.
متاسفانه دسته بندی ها و امیال خاص باعث شد تا شوراهای اسلامی از وحدت عمل، تصویب قوانین بنیادی محلی، انتخاب شهردار قوی و توانمند و بالاخره نظارت قوی بر امور شهرداری فاصله بگیرند.
شورای اسلامی شهر یاسوج از این قاعده مستثنی نمی باشد، هم اکنون در اوج اختلاف و دو دستگی بسر می برد، بطوریکه:
1- با وجود اینکه بیش از یک ماه از انتخاب هیئت رئیسه سال سوم می گذرد اما تعدادی از اعضاء شورا بر خلاف قاعده دموکراسی و حتی اخلاق حرفه ای نه تنها هیئت رئیسه را همراهی نمی کنند بلکه سنگ اندازی و ساز مخالفت را بنا نهادن.
2- در رسانه های محلی آمده است که چندین جلسه هیئت رئیسه با مقامات و شخصیتهای حقیقی و  حقوقی استان برای رفع مشکلات شورا و شهرداری ترتیب  ولی گروه مخالف هیئت رئیسه همراهی نکردند، به فرض اینکه دو دستگی و اختلاف در میان اعضاء شورا وجود داشته باشد آیا وقتی رئیس شورا  مطابق با وظیفه قانونی خود ترتیب دیدار و ملاقات با شخصیتهای حقیقی و حقوقی را می دهد تادر مورد مشکلات شهر بحث و تبادل نظر شود نباید دیگر اعضاء حضور پیدا کنند؟ آیا این عدم حضور بی احترامی به آن شخصیتها و نشانه ضعف فرهنگی در کار دست جمعی نیست؟

3- اخیراً رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج چنین گفته است که در سال جاری شهرداری  با افزایش غیر قانونی عوارض به میزان پانصد درصد مبالغ هنگفتی از مراجعه کنندگان دریافت کرده است، اگر این مطلب صحت داشته باشد بر مقامات انتظامی، قضایی و بازرسی  استان است که ورود پیدا کنند، تا وجه اضافه دریافتی به پرداخت کنندگان عودت و با متخلف یا متخلفین برخورد قانونی شود..
4- مهمتر از همه که  باید گفت بدتر از همه ،آن است که  شهردار در این مدت  و حتی مدتی قبل تر، فقط در زمین گروه مقابل هیئت رئیسه بازی و حرکت می کند، شهرداری که باید مطالبات، مراسلات، درخواست ها و کلاً تمامی امور را با هیئت رئیسه هماهنگ تا در جلسه شورا مطرح و امور شهرداری را مطابق مصوبات شورا اداره و مدیریت کند، ا غافل از قانون و بی توجه به ایرادات و اشکالات  و تخلفات قانونی  بدون هماهنگی با هیئت رئیسه به این روند ادامه که زیان و خسارت چنین کارکردی متوجه شهر، پرسنل شهرداری و مردم شهر می باشد، شهردار باید همه اعضاء را بعنوان عضو شورا و نماینده محلی مردم ببیند، ولی قهر شهردار با چند عضو، قطع ارتباط با آنان و دربست در اختیار عده ای دیگر بودن یعنی خروج از حالت بی طرفی و در واقع و به استقبال دو دستگی، اختلاف و درگیری رفتن جناب شهردار است، احتمالاً آقای شهردار، شهرداری را با مسائل قومی، قبیله ای و منطقه ای اشتباه گرفته است، شهردار باید تنظیم و تعدیل کننده اختلافات اعضاء باشد نه اینکه خود یکی از طرفین اختلاف و دو دستگی ها قرار گیرد..به هر حال شورا ،شهردار و شهرداری یاسوج حال و هوای خوبی ندارند.برچسب ها : ,

تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

نام:

نظر شما: