کد مطلب: 26867       
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۲ فروردين ساعت 1:48
نسخه چاپی

وقتی مرزی برای تجاوز نمی شناسیم!

محمود منطقیان// ما انسانها برای سودجویی و لذت بردن اززندگی خود، مرزی برای تجاوز نمی شناسیم. برای انجام هرکاری  که به سودمان باشد، دست به توجیه و دلیل تراشی می زنیم. هر کجا نفعمان باشد به بهانه ای تجاوز می کنیم. برای نمونه:
بز و میش کوهی و پرندگان طبیعت را برای گوشتشان شکار می کنیم و گرگ و خوک و کفتار و خرس و روباه و سمور و... را برای استفاده از پوست و یا عضو دیگرشان و یاحیوانات را تنهابرای تفریح و لذت بردن بی رحمانه شکارمی کنیم.
و زنبور عسل را از شهدی که برای خوراک خود ساخته بی بهره می کنیم، چون برای ما خاصیت غذایی و درمانی دارد و یا عسل آن را برای کسی سوغات می بریم تا کارمان را انجام دهد و به سودی برسیم. 
جنگلها ازدست اره های بی رحم بشر نالانند و به بیابان تبدیل می شوند. در میان خودمان یا جنگ عقیدتی و مذهبی و یا اقتصادی و سیاسی بر سر دامنه قدرت، راه می اندازیم و دست به کشتار و ویرانی و غارت و تجاوز می زنیم. خلاصه تجاوز انسان حد و مرزی ندارد و خودی و غیر خودی نمی شناسد.
اکنون به این صحنه صید پرنده و شکار کوهی نیک بنگرید و اسلحه صیاد را که با افتخار در کنار شکار خودش نهاده است ببینید. جادارد از خود بپرسیم،
به کدامین حق و دلیل به شکار حیوانات دست می زنیم؟و یا هزاران حیوان را در روز سر می بریم و گوشتشان را با خوشدلی برسر سفره خود می گذاریم.
به کدامین دلیل بنام ثواب جانداران بی پناه و زبان بسته راکباب می کنیم؟ که آنها نیز جان دارند و زندگی خود را مانند ما دوست می دارند و زندگی درطبیعت برایشان شیرین وشادی آورواست.
راستی ای انسان داری به کجا می روی؟ با این آزو افزون خواهی، می خواهی به کجابرسی؟ آیا با این کارها می خواهی مرگ را چاره کنی؟
آیا هیچ به کارهای خود اندیشیده ای؟ چگونه است که زندگی برای تو شیرین و مهم و خوشی آور است اما برای دیگر جانداران اینگونه نیست و جان و زندگی آنها ارزان و کم بهاست؟
به کدامین حق و دلیل، زندگی دیگر جانداران را فدای زندگی خودت می کنی و جانداران دیگر راومی کُشی تا خودت بیشتر زنده بمانی و خوش بگذرانی؟
بی گمان زندگی بشر روزی دگرگون و به سامان و نیک می شود که پرسش کند و در کردارهای خودنیک بیندیشد و کارهای خود را به خرد خویش  واگذارد و حق دیگران را (چه انسان وچه حیوان) برای آرام و در امان زیستن پاس دارد و از یاد نبرد.تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

نام:

نظر شما: