شهرداری دهدشت و راه یک ساله ای که صد روزه طی شد

پس از تحویل گرفتن سکان از درون پوسیده و آشفته ی شهرداری ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ دهدشت ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ یک یا دو دوره ﺑﺪﻫﯽ تلمبار شده ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ به ﺍﺭﺙ می برد، کمتر کسی گمان می برد طی بازه زمانی صد روزه شورا و شهرداری راه یک ساله را بروند.

شفافیت مدیریتی، مش اولیه ی شورا و شهرداری بود که عملکرد صد روزه اش تنگ نظر ترین منتقدانش را متحیر و پرسنل را خشنود از پرداخت حقوق معوقه هفت ماهه با گذشت صد روز از این دوره و مهم تر آنکه سبب افزایش نگرش مثبت شهروندان نسبت به این نهاد از پیش بحران زده شد.
قدرت گرفتن و روی غلتک افتادن امورات شهرداری، پروسه دو سر برد برای احوال جامعه متلاطم امروز ماست، پس از ناکامی های گذشته که منتج به بیمار شدن بلند مدت شهر دهدشت، دلزدگی شهروندان و مهاجرت گسترده مردم شد. اما محیط عنادخیز و مسموم بازندگان سیاسی که سعی بر اشاعه ی آن اند، آرامش باب میل مردم با مذاقشان سازگار نیست، و بی خبر از آن که عقده گشایی های سیاسی جایگاهی در مدیریت شورا و شهرداری ندارد، اخبار غیر واقع با عناوین جعلی بازنشر و به دنبال روزنه ای برای تفرقه و تشویش اذهان عمومی هستند.
در واقع یکی از عوامل موفقیت شورای پنجم و شهرداری اسفندیار برخه عدﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ مسائل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. این در حالیست که استراتژی شهردار و شورای جوان نیز نگاه به آینده و رفع معضلات شهر، شهروند، پرسنل خدوم و رفع نواقص مدیریت شهری است؛ نه بازگشت به عقب و ورود به مسایل سمی سیاسی؛ چرا که اولویت های شهرداری ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ
ﻭ ﺭﻓﺎﻫﯽ شهر و فراهم آوردن محیطی است که شهروند در زمینه های متعدد بهداشت و سلامت روان، و ... احساس امنیت، آرامش و در نتیجه به مدیریت بروز مدیرانش اعتماد کند.
بهره بردن از تمامی پتانسیل های نیروهای سیاسی کهگیلویه بزرگ اقدامی نو و تحسین برانگیز در کارنامه این دوره می باشد تا با بهره وری از وزنه های سیاسی و جایگاههای متعدد از تعامل با نماینده محترم، نمایندگان ادوار قبل و دیگر دولتمردان بومی کهگیلویه، شهری در حد نام و شان مردم بلادشاپور پدید بیاورند.  
عملکرد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ یکصد روزه ﻧﺸﺎﻥ دهنده مدیریت مطلوب و ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﻭند ﻣﺤﻮﺭ، پاسخگو، به همراه شفافیت مدیریتی در انتشار عملکردهای تمامی بدنه شهرداری، بررﺳﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ مالی برای جلوگیری از نقیصه ﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ماﺑﯿﻦ شورای جوان، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ، انتخاب معاونت های متعهد به دور از باندبازیهای سیاسی، نتیجتا ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ هر چه بیشتر ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ انجامید، که حیث المجموع خبر از پایان دادن به حواشی ﺩﺭ مدیریت شهری و ﻧﻮﯾﺪ بخش ﺁﯾﻨﺪﻩﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺮﺍﯼ شورای پنجم و شهرداری اسفندیار برخه می باشد.

#یا_حق
#بیژن_کاظمی_کیان

منتشر شده توسط بیژن کاظمی کیان در تاریخ ۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
کدخبر:23100منبع:بیژن کاظمی کیانتاریخ انتشار:۱۳۹۶ دوم بهمنلینک خبر: http://www.besharnews.ir/Pages/News-23100.aspx
(طراحی و تولید ، الفبای ایده برتر)