• قالب جدید بشارنیوز را چگونه ارزیابی می کنید؟ نتایج
 • آیا انقلاب ایران در رسیدن به اهداف خود موفق بوده؟ نتایج
 • آیا دولت به شعار اعتدل خود عمل کرده است؟ نتایج
 • اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ اﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺸﺎﺭﻧﻴﻮﺯ ﭼﻴﺴت نتایج
 • نظر شما در مورد عملکرد استاندار خادمی تا کنون چیست نتایج
 • عملکردشهرداری وشورای شهریاسوج را ارزیابی کنید: نتایج
 • عملکرد مدیران استانی کدام دولت را بیشترمی پسندید؟ نتایج
 • به نظر شما شهرداری های استان تا چه اندازه در بهبود مبلمان شهری موفق بودند؟ نتایج
 • معیار شما برای انتخابات شورای اسلامی آینده چیست؟ نتایج
 • نظر شما در مورد استاندار علی محمد احمدی تاکنون چیست؟ نتایج
 • نظر شما در مورد عملکرد استاندار علی محمد احمدی تاکنون چیست؟ نتایج
 • نظر شما در مورد عملکرد استاندار علی محمد احمدی تاکنون چیست؟ 1-خوب 2- متوسط 3- ضعیف نتایج