بازگشت به آرشیو
قالب جدید بشارنیوز را چگونه ارزیابی می کنید؟


بسیارعالی ومخاطب پسند است (%44)
تعهد (%0)
رضایت نسبی دارم (%26)
خسته کننده است و نمی پسندم (%29)